Sri Venkateswara Abhishekam
Saturday, August 02, 2014, 10:30 AM
Sponsor Program
Panchamukha Anjaneya Abhishekam
Tuesday, August 05, 2014, 7:00 PM
Sponsor Program
Sri Vaishnavi Durga Abhishekam
Friday, August 08, 2014, 7:00 PM
Sponsor Program
Ayappa Abhishekam
Saturday, August 16, 2014, 10:30 AM
Sponsor Program


Calendar

Friday, 8/1/2014(Daylight Savings)
Sunrise 5:47 AM, Sunset 8:44 PM
Shravana masam, Shukla paksham, Dakshinayana
Tithi Panchami ends at 3:15 AM
Rahukalam:11:10 AM to 12:13 PM
Yamaganda Kala:4:56 PM to 6:47 PM

Saturday, 8/2/2014(Daylight Savings)
Sunrise 5:48 AM, Sunset 8:42 PM
Shravana masam, Shukla paksham, Dakshinayana
Tithi Shashti ends at 4:46 AM
Rahukalam:11:10 AM to 12:13 PM
Yamaganda Kala:3:05 PM to 4:55 PM

Sunday, 8/3/2014(Daylight Savings)
Sunrise 5:49 AM, Sunset 8:41 PM
Shravana masam, Shukla paksham, Dakshinayana
Rahukalam:11:10 AM to 12:13 PM
Yamaganda Kala:1:14 PM to 3:04 PM

Click for Redmond, Washington Forecast
Saturday, August 02, 2014
Sri Venkateswara Suprabhatam, 10:00 AM
Sri Venkateswara Abhishekam, 10:30 AM
Sri Vishnusahasranama Parayanam, 7:00 PM
Sunday, August 03, 2014
Bhagavadgeeta Discourse (English), 7:00 PM
Tuesday, August 05, 2014
Panchamukha Anjaneya Abhishekam, 7:00 PM
Hanuman Chalisa, 7:00 PM
Friday, August 08, 2014
Sri Vaishnavi Durga Abhishekam, 7:00 PM
Lalitha Sahasranamam Parayanam, 7:00 PM
Saturday, August 09, 2014
Sri Venkateswara Suprabhatam, 10:00 AM
Sri Vishnusahasranama Parayanam, 7:00 PM
Sunday, August 10, 2014
Bhagavadgeeta Discourse (English), 7:00 PM
Tuesday, August 12, 2014
Hanuman Chalisa, 7:00 PM
Friday, August 15, 2014
Lalitha Sahasranamam Parayanam, 7:00 PM
Saturday, August 16, 2014
Sri Venkateswara Suprabhatam, 10:00 AM
Ayappa Abhishekam, 10:30 AM
Sri Vishnusahasranama Parayanam, 7:00 PM