Panchamukha Anjaneya Abhishekam
Tuesday, September 02, 2014, 7:00 PM
Sponsor Program
Sri Venkateswara Abhishekam
Saturday, September 06, 2014, 10:30 AM
Sponsor Program
Sri Vaishnavi Durga Abhishekam
Friday, September 12, 2014, 7:00 PM
Sponsor Program


Calendar

Thursday, 8/28/2014(Daylight Savings)
Sunrise 6:23 AM, Sunset 7:57 PM
Bhadrapada masam, Shukla paksham, Dakshinayana
Rahukalam:11:10 AM to 12:13 PM
Yamaganda Kala:6:25 AM to 8:06 AM

Friday, 8/29/2014(Daylight Savings)
Sunrise 6:24 AM, Sunset 7:55 PM
Bhadrapada masam, Shukla paksham, Dakshinayana
Rahukalam:11:10 AM to 12:13 PM
Yamaganda Kala:4:30 PM to 6:10 PM

Saturday, 8/30/2014(Daylight Savings)
Sunrise 6:25 AM, Sunset 7:53 PM
Bhadrapada masam, Shukla paksham, Dakshinayana
Rahukalam:11:10 AM to 12:13 PM
Yamaganda Kala:2:48 PM to 4:28 PM

Click for Redmond, Washington Forecast
Friday, August 29, 2014
Lalitha Sahasranamam Parayanam, 7:00 PM
Saturday, August 30, 2014
Sri Venkateswara Suprabhatam, 10:00 AM
Sri Vishnusahasranama Parayanam, 7:00 PM
Sunday, August 31, 2014
Bhagavadgeeta Discourse (English), 7:00 PM
Tuesday, September 02, 2014
Panchamukha Anjaneya Abhishekam, 7:00 PM
Hanuman Chalisa, 7:00 PM
Friday, September 05, 2014
Lalitha Sahasranamam Parayanam, 7:00 PM
Saturday, September 06, 2014
Sri Venkateswara Suprabhatam, 10:00 AM
Sri Venkateswara Abhishekam, 10:30 AM
Sri Vishnusahasranama Parayanam, 7:00 PM
Sunday, September 07, 2014
Bhagavadgeeta Discourse (English), 7:00 PM
Tuesday, September 09, 2014
Hanuman Chalisa, 7:00 PM
Friday, September 12, 2014
Sri Vaishnavi Durga Abhishekam, 7:00 PM
Lalitha Sahasranamam Parayanam, 7:00 PM